THIẾT KẾ WEBSITE TRƯỜNG HỌC TẠI KONTUMThiết kế web 7Thiết kế web 7

Thiết kế website cho các trường học, đơn vị đào tạo...? Đối với các trường học, đơn vị giáo dục và đào tạo, gói website này cung cấp chức năng giới thiệu tổng thể toàn bộ quy trình đào tạo, vai trò và chức năng của trường, hỗ trợ quy trình quản lý thông tin học sinh, sinh viên trực tuyến, ...Thiết kế web 7

Thiết kế website chuyên nghiệp 113

Chức năng cơ bản

1. Trang chủ
- Giới thiệu về Trường, lịch sử hình thành và phát triển .Thiết kế web 7
- Banner, logo, sologan của Trường.Thiết kế web 7
- Hiển thị hình ảnh tổng thể Website.Thiết kế web 7
- Liệt kê các tin tức nổi bật trên trang chủ.Thiết kế web 7


2. Giới thiệu thông tin về Trường, đơn vị đào tạo
- Cơ sở vật chất (Máy móc thiết bị, thư viện, phòng học...)Thiết kế web 7
- Trình độ chuyên môn đội ngũ cán bộThiết kế web 7
- Quy mô đào tạo của Trường.Thiết kế web 7
- Các chương trình nghiên cứu Khoa học trong trường.Thiết kế web 7
- Giới thiệu khác...Thiết kế web 7

3. Trang giới thiệu cán bộ, công nhân viên của Trường (Ảnh và thông tin cá nhân).
- Hiển thị sơ đồ tổ chức nhân sự của Trường (Hiệu trưởng, các hiệu phó, các phòng ban trong Trường...)Thiết kế web 7
- Thông tin chi tiết các cán bộ trong Trường.Thiết kế web 7
- Thông tin liên hệ các cán bộ trong Trường.Thiết kế web 7
- Các thông tin tuyển dụng cán bộ(nếu có).Thiết kế web 7


4. Trang thông tin các tổ chức đoàn thể trong Trường (Tổ chức Đảng, Đoàn TN, Hội SV, thư viện, ký túc xá, các câu lạc bộ sinh viên...).
- Hiển thị danh sách các tổ chức đoàn thể trong Trường.Thiết kế web 7
- Cho phép xem thông tin chi tiết các tổ chức đoàn thể.Thiết kế web 7
- Thông tin các cán bộ phụ trách đoàn thể trong Trường.Thiết kế web 7
- Thông tin liên hệ các tổ chức đoàn thể trong Trường.Thiết kế web 7
- Các tổ chức sinh viên, cựu sinh viên.Thiết kế web 7

5. Các nội quy, quy định của Trường.
- Quy định và điều kiện khi ra - vào Trường.Thiết kế web 7
- Các quy định khi sử dụng tài liệu trong Trường.Thiết kế web 7
- Các quy định về điều kiện sử dụng tài liệu trong Trường.Thiết kế web 7
- Các quy định về cấp thẻ, sử dụng thẻ (nếu có).Thiết kế web 7
- Quy định về thời gian làm việc, học tập.Thiết kế web 7
- Các quy định về điều kiện học bổng - du học trong Trường.Thiết kế web 7
- Các thông tin, thông báo mới...Thiết kế web 7

6. Giới thiệu các hệ đào tạo trong Trường
- Thông tin về hệ đào tạo chính quy.Thiết kế web 7
+ Giới thiệu về các khóa học đã qua.Thiết kế web 7
+ Giới thiệu về các khóa học hiện tại.Thiết kế web 7
+ Phương hướng, kế hoạch sắp tới.Thiết kế web 7
+ Một số thông tin khác.Thiết kế web 7
- Thông tin về hệ đào tạo tại chức (nếu có).Thiết kế web 7
+ Giới thiệu về các khóa học đã qua.Thiết kế web 7
+ Giới thiệu về các khóa học hiện tại.Thiết kế web 7
+ Phương hướng, kế hoạch sắp tới.Thiết kế web 7
+ Một số thông tin khác.Thiết kế web 7
- Thông về hệ đào tạo sau khác.Thiết kế web 7
+ Giới thiệu về các khóa học đã qua.Thiết kế web 7
+ Giới thiệu về các khóa học hiện tại.Thiết kế web 7
+ Phương hướng, kế hoạch sắp tới.Thiết kế web 7
+ Một số thông tin khác.Thiết kế web 7
- Hệ đào tạo từ xa (nếu có).Thiết kế web 7
+ Giới thiệu về các khóa học đã qua.Thiết kế web 7
+ Giới thiệu về các khóa học hiện tại.Thiết kế web 7
+ Phương hướng, kế hoạch sắp tới.Thiết kế web 7
+ Một số thông tin khác.Thiết kế web 7
- Thông tin và chỉ tiêu tuyển sinh các hệ đào tạo.Thiết kế web 7
- Những điều học sinh, sinh viên sẽ, đã và đang học cần biết về Trường.Thiết kế web 7

7. Thông tin các chuyên ngành đào tạo trong Trường.
- Liệt kê danh sách và cho xem thông tin chi tiết các ngành trong Trường.Thiết kế web 7
- Kế hoạch đào tạo và các chương trình đào tạo các chuyên ngành trong Trường.Thiết kế web 7
- Điều kiện để có thể theo học của các chuyên ngành khác nhau.Thiết kế web 7
- Chỉ tiêu tuyển sinh, đào tạo các chuyên ngành trong Trường.Thiết kế web 7

8. Giới thiệu về các bộ môn trong Trường (Ảnh và thông tin cá nhân).
- Thông tin cơ bản của bộ môn.Thiết kế web 7
- Hiển thị sơ đồ tổ chức nhân sự của bộ môn (Trưởng bộ môn, giáo viên cơ hữu...).Thiết kế web 7
- Thông tin chi tiết các cán bộ trong bộ môn (Giáo viên chính thức, trợ giảng...).Thiết kế web 7
- Thông tin liên hệ các cán bộ trong bộ môn.Thiết kế web 7
- Hướng dẫn tìm kiếm tài liệu tham khảo của từng bộ môn.Thiết kế web 7
- Các thông tin tuyển dụng cán bộ (nếu có).Thiết kế web 7

9. Các chương trình nghiên cứu Khoa học trong Trường.
- Sinh viên nghiên cứu Khoa học trong Trường.Thiết kế web 7
- Các chương trình hợp tác trong nước và quốc tế về nghiên cứu Khoa học.Thiết kế web 7
- Công bố các chương trình nghiên cứu Khoa học.Thiết kế web 7
- Thông tin các hội nghị, hội thảo Khoa học trong Trường.Thiết kế web 7
- Thông tin các chương trình nghiên cứu Khoa học trong Trường và các trường bạn cho sinh viên tham khảo, các điều kiện để đăng ký tham gia nếu sinh viên trong Trường được phép đăng ký tham gia.Thiết kế web 7

10. Quản lý các quy trình giảng dạy và học tập trong Trường (Học trực tuyến).
- Ngay trong quá trình giảng dạy của bôn môn, các giáo viên có thể upload các tài liệu liên quan đế bộ môn lên trang web, sinh viên có thể download các tài liệu đó để tham khảo phục vụ cho việc học tậpThiết kế web 7
- Để có thể upload file hoặc điểm của sinh viên, các giáo viên phải đăng nhập hệ thống, từ đó mới có thể upload tài liệu và điểm thi của sinh viên.Thiết kế web 7
- Giáo viên bộ môn có thể đưa thông tin về điểm của các sinh viên lên website để sinh viên tự xem điểm thi bộ môn tương ứng của mình.Thiết kế web 7
- Khi sinh viên trúng tuyển, sẽ được nhà trường cấp mã sinh viên và sau đó, sinh viên đó sẽ được cấp 1 acount với user name (thông thường là dùng ngay mã sinh viên) và mật khẩu của mình để truy cập hệ thống.Thiết kế web 7
- Hệ thống cho phép các sinh viên đăng nhập bằng user và mật khẩu của mình để xem điểm theo môn học của mình.Thiết kế web 7
- Sau khi đăng nhập xong, các sinh viên cũng có thể download tài liệu tham khảo của bộ môn liên quan do giáo viên bộ môn upload lên.Thiết kế web 7
+ Lưu ý: Mỗi giáo viên bộ môn chỉ được cập nhật tài liệu liên quan đến bộ môn của mình bằng acount của mình. Mỗi sinh viên chỉ được xem thông tin cá nhân của mình (Thông tin bản thân: Họ và tên, quê quán...Thông tin về điểm, thông tin khác – nếu có), không được xem thông tin cá nhân của các sinh viên khácThiết kế web 7

11. Thông tin về các chương trình hợp tác.
- Các chương trình hợp tác trong nước.Thiết kế web 7
- Các chương trình hợp tác quốc tế.Thiết kế web 7
- Giới thiệu các chương trình hợp tác đào tạo đã thực hiện.Thiết kế web 7
- Giới thiệu các chương trình hợp tác đang thực hiện.Thiết kế web 7
- Định hướng, kế hoạch hợp tác phát triển Trường bền vững, lâu dài.Thiết kế web 7
- Các bài viết nhận xét, đánh giá về từng chương trình hợp tác cụ thể.Thiết kế web 7

12. Các thành tựu đã đạt được.
- Giới thiệu các thành công đã đạt được.Thiết kế web 7
- Các bằng khen, huân chương cho các tập thể và cá nhân.Thiết kế web 7
- Một số thành tựu khác...Thiết kế web 7

13. Các hình ảnh hoạt động của Trường
- Hiển thị các hình ảnh hoạt động của Trường.Thiết kế web 7
- Các hình ảnh hoạt động giao lưu với các Trường khác, các tổ chức khác trong trường.Thiết kế web 7
- Hình ảnh các chương trình giao lưu, trao đổi với đơn vị cùng ngành.Thiết kế web 7
- Các hình ảnh hoạt động giao lưu với các tổ chức khác.Thiết kế web 7
- Hình ảnh hoạt động của các tổ chức trong Trường (Đảng, Đoàn TN, Hội SV, SV tình nguyện...)Thiết kế web 7
- Hình ảnh các chương trình hoạt động khác.Thiết kế web 7

14. Tìm kiếm - tra cứu.
- Cho phép tìm kiếm theo nhiều tiêu chí kết hợp.Thiết kế web 7
- Tìm kiếm theo từ khóa để có được kết quả liệt kê.Thiết kế web 7
- Một số tiêu chí tìm kiếm khác.Thiết kế web 7

15. Quản lý tin tức
- Tin hoạt động của Trường.Thiết kế web 7
- Tin chuyên ngành TrườngThiết kế web 7
- Tin tức trong nướcThiết kế web 7
- Tin tức quốc tế.Thiết kế web 7

16. Thông tin liên hệ.
- Hiển thị thông tin liên hệ của Trường.Thiết kế web 7
- Sơ đồ địa chỉ của Trường.Thiết kế web 7

17. Sơ đồ Website.
- Hiển thị sơ đồ Website, cho phép người dùng có thể vào nhanh các mục cần xemThiết kế web 7

18. Liên kết website.
- Liên kết đến các Website của các tổ chức, đoàn thể...Thiết kế web 7
- Liên kết đến các Website của cấp trên.Thiết kế web 7
- Liên kết đến các Website Trường khác cùng trường, của trường khác...Thiết kế web 7
- Liên kết đến các Website các tổ chức quốc tế có liên quan.Thiết kế web 7
- Liên kết đên Website của các lĩnh vực Trường học - kỹ thuật.Thiết kế web 7
- Liên kết đến các Website tin tức, thời sự, kinh tế, văn hóa...Thiết kế web 7

19. Xây dựng trang quản trị tin tức và tài liệu, ấn phẩm.
- Cho phép cập nhật thông tin tin tức.Thiết kế web 7
- Cập nhật thông tin tài liệu, ấn phẩm và các thuộc tính liên quan.Thiết kế web 7

20. Các chức năng theo yêu cầu khác.
- Các module chức năng khác được xây dựng dựa trên yêu cầu thực tế của các đơn vị, khi nhận được yêu cầu cụ thể, các cán bộ tư vấn của nhà trường sẽ căn cứ vào các yêu cầu đó tư vấn thêm cho khách hàng các chức năng cụ thể.Thiết kế web 7

Thiết kế website tại Kontum
CÔNG TY TNHH TMĐT TRUYỀN THÔNG CÔNG NGHỆ MỚI QUỐC TẾThiết kế web 7
P.Thắng Lợi, Pleiku, Gia Lai
ĐT: 0593 759 217 - Thiết kế web 7Fax: 0593 759 217Thiết kế web 7
Email : Thiết kế web 7congnghemoigialai@yahoo.com
Website : Thiết kế web 7http://cnm.com.vn - Thiết kế web 7http://hungkhanggl.com.vn

Đánh giá Thiết kế website trường THPT tại KONTUM 9/10 dựa trên 24671 đánh giá.
Thiết kế website doanh nghiệp tại Kon tum Thiết kế website doanh nghiệp tại Gia Lai Thiết kế website doanh nghiệp tại Đak Lak Giải pháp Cổng thông tin Thương mại điện tử Thiết kế web tại Hà Nội Thiết kế Web tại An Giang Thiết kế website trường THPT tại Pleiku - Gia Lai Bạn có cần thiết kế lại website không? Thiết kế web cho Ca sĩ - Nhạc sỹ Thiết kế web cho điện thoại di động Thiết kế web ngành Giáo dục - Trường học Thiết kế web Nội thất
mẫu website, mẫu website đẹp SEO Website, quang ba website top google Phần mềm quản lý, phần mềm Đào tạo lập trình, dạy lập trình web
Để lại tin nhắn cho chúng tôi